پپرومیا

پپرومیا

نام علمی Peperomia Pereskiifolia

نوع گیاه: آپارتمانی

زادبوم: آمریکا

نیاز نوری: سایه پسند

نیاز دمایی: حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۲ درجه سانتیگراد

نیاز آبی: آبیاری منظم