ذرت

ذرت

نام علمی: Zea mays
نوع گیاه: مزرعه (زراعی)
زادبوم‌: مکزیک و گوآتمالا
نیاز نوری: زیاد
نیاز دمایی: ۳۲-۲۱ درجه سانتیگراد
آبیاری: کمی مرطوب