خیار

خیار

نام علمی: Cucumis sativus
نوع گیاه: فضای باز/گلخانه
زادبوم‌: هند
نیاز نوری: زیاد
نیاز دمایی: ۳۴-۱۸ درجه سانتیگراد
آبیاری: نیاز به رطوبت