برگ عبایی

برگ عبایی

نام علمی   Aspidistra elatior

نوع گیاه: آپارتمانی

زادبوم: ژاپن، چین

نیاز نوری: آفتاب غیر مستقیم

نیاز دمایی: حداقل دمای قابل تحمل آن ۷ درجه سانتیگراد

نیاز آبی: آبیاری متوسط