برگ انجیری

برگ انجیری

نام علمی Monstera Deliciosa

نوع گیاه: آپارتمانی

زادبوم: جنوب غربی مکزیک

نیاز نوری: آفتاب غیرمستقیم

نیاز دمایی: حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتیگراد

نیاز آبی: خاک همیشه خیس