برجینا

برجینا

نام علمی Bergenia Bressingham White

نوع گیاه: فضای سبز

زادبوم: آسیای مرکزی، چین

نیاز نوری: آفتابی یا نیمه سایه

نیاز دمایی: حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد

نیاز آبی: رطوبت متوسط