۶ علت قهوه ای شدن برگ گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی در فضای داخلی خانه نیازمند مراقبت زیادی هستند و گاهی اوقات از دست رفتن نشاط و زیبایی گیاهان خانگی دغدغه شما می شود. یکی از این دغدغه ها خشک شدن و قهوه ای شدن برگ گیاهان است:

 

علت قهوه ای شدن:

 

 • آبیاری زیاد یا کم

 

اگر برگ های پایینی گیاه خشک، ترد و شکننده شده اند؛ نشان از کمبود آبیاری می باشد.

البته بیشبود آبیاری نیز حالتی مشابه ایجاد می کند.

در این حالت آبیاری بیش از حد مانع جذب آب توسط ریشه و گیاه شده و گیاه علائم کم آبی و تشنگی را نشان می دهد.

 • راهکار: در این زمان برگ های خشک و قهوه ای را از گیاهتان جدا کنید و گیاه را به طور منظم آبیاری کنید.

 

 • مصرف زیاد کودها

 

سوختگی حاشیه و نوک برگ ها بیشتر به علت استفاده زیاد از کودهاست که در گیاه ذخیره و به صورت سوختگی بر گیاه ظاهر می شود.

 • راهکار: کوددهی به گیاه را متوقف کنید و گیاه را مقدار زیادی آبیاری کنید تا املاح آن شسته و از دسترس گیاه خارج شود.
 • افزایش سن گیاه

 

بعضی از گیاهان با افزایش سن، به طور طبیعی برگ های پایین آنها خشک می شود و میریزد.

 • راهکار: برگهای خشک گیاه را در اسرع وقت جدا کنید.

 

 • پوسیدگی طوقه و ریشه

 

گاهی در اثر آبیاری زیاد، ریشه گیاه دچار پوسیدگی شده است و علائم آن را در برگهایش ظاهر می کند.

 • راهکار: گیاه را از گلدان خارج کرده و قسمت های قهوه ای آن را جدا کنید و در خاک مناسبی قرار دهید تا دوباره ریشه دار شود.

 

 • فضای نامناسب ریشه

 

اگر فضای گلدان برای ریشه ها کم باشد، گیاه نمی تواند آب کافی جذب کند.

 • راهکار: عوض کردن گلدان متناسب با سایز گیاه راه چاره است.

 • وجود نمک زیاد در خاک

 

این نمک ممکن است در خود خاک وجود داشته یا در اثر کوددهی زیاد، رسوب نمک ها و…

ایجاد شده باشد، که منجر به قهوه ای شدن برگ ها شده است.

 • راهکار: از خاک استریل شده و آب بدون املاح برای گیاه استفاده شود.