۵ علت زرد شدن برگ گیاهان آپارتمانی

 

     گیاهان زبان ندارند تا درد خود را به ما بگویند بنابراین از واکنش و ظاهرشان میتوان درد آنها را فهمید.

 

نگهداری گلهای آپارتمانی کار دوست داشتنی و لذت بخش است.

اما گاهی گل و گیاه شما به یکباره طراوت و شادابی خود را ار دست می دهند و دچار زردی می شوند.

حال میخواهیم علتهای زرد شدن آن ها را بررسی کنیم:

 

  • آبیاری نامناسب

کمبود آبیاری یا بیشبود آبیاری باعث زرد شدن برگ گیاهان می شود.

پس زهکش و خاک گلدان را بررسی کنید که خشک است یا خیس؟

آبیاری بیش از حد و خاک اشباع از آب، خفه شدن سیستم ریشه ای، زرد شدن گیاه و سرانجام مرگ گیاه را به دنبال دارد.

کمبود آبیاری نیز باعث زرد شدن و ریزش برگها را می شود.

بهترین موقع برای آبیاری گلهای آپارتمانی در طول روز است و بهترین شیوه آبیاری کامل است که گیاه آب را توسط ریشه هایش جذب می کند.

 

  • کمبود نور

اگر زرد شدن برگها در قسمت پایینی گیاه مشاهده شد، یکی از علل آن دریافت نور کم در برگهای پایینی است.

با جابه جایی گیاه و قرار دادن در مکان پر نورتر از زرد شدن برگها جلوگیری کنید.

 

  • مکان سرد

اغلب گیاهان آپارتمانی بومی مناطق استوایی هستند و اگر در معرض هوای سرد و خشک قرار بگیرند، زرد شدن گیاه را به دنبال دارد.

 

 

  • کمبود مواد غذایی در خاک

کمبود مواد غذایی در گیاه به صورت متقارن و منظم مشاهده می شود.

 

اگر برگهای قدیمی گیاه به مرور زرد شدند و برگهای جدید به رنگ سبز روشن باشند، یکی از علل آن کمبود نیتروژن در خاک است.

اگر زرد شدن با رگه های کوچک در برگهای جوان مشاهده شد، به علت کمبود آهن است.

در صورت مشاهده این علائم باید از کودهای کامل آپارتمانی مطابق با دستورالعمل استفاده کرد.

 

 

  • آفات و حشرات

بر خلاف کمبود مواد غذایی که لکه های منظم در گیاه ایجاد می شود، آفت زدگی گیاه را در هر قسمتی و نقطه ای از گیاه به صورت لکه های زرد نامنظم می توان دید.

بعد از آن که مطمئن شدید گیاه شما دچار آفت شده:

  • گیاه را با پارچه ای مرطوب تمییز کنید و قسمت های آفت زده را هرس کنید.
  • در موارد حادتر می توانید از سم و حشره کش مطابق با دستورالعل استفاده کنید.
  • از روش های خانگی نیز برای سرکوب آنها استفاده کنید. (به مقاله ۷ روش مبارزه خانگی با آفات گیاهی مراجعه کنید.)   

۷ روش مبارزه خانگی با آفات گیاهی